התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP - תמחור והזמנות

מערכת  ERP -תמחור הצעות המחיר ללקוח בהתייחס לדרישות הרכש והתהליכים, יצירת ה-BOM. מעקב משלב הצעת המחיר ועד לאישור ההזמנה.

BOM

מרגע קבלת הבקשה להצעת מחיר מהלקוח, מתחיל תהליך התמחור, כאשר השלב הראשון בתמחור הוא יצירת ה-BOM

תמחור חומרים ותהליכים

לאחר שיצרנו את ה-BOM, ניתן להתחיל לתמחר בכל פריט ב-BOM את החומרים הנדרשים ואת התהליכים לפי שעות עבודה משוערות.

בקרת הצעות מחיר והזמנות

סיום שלב התמחור מתבטא בהפקת הצעת המחיר ושליחתה ללקוח. ואז מתחיל תהליך המעקב עד לאישור הלקוח והמעבר להזמנה.

BOM - Bill of materials

BOM – השלב הראשון בתמחור: יצירת הרשימה של חומרי הגלם, מכלולי המשנה, מכלולי הביניים, מרכיבי המשנה, החלקים, והכמויות של כל אחד הדרוש לייצור המוצר המוגמר.

ה-BOM מוצג גם כעץ מוצר גראפי, שעליו מופקים כרטיסי הניתוב לייצור עם כל רשימת התהליכים ופריטי הרכש שהוגדרו.

העץ מוצר הינו הירארכי ומסודר לפי רמות ותתי רמות, כאשר המוצר המוגמר מופיע למעלה ותחתיו הבנים ומתחת לכל בן העץ שלו.

כל בן בעץ יכול להיות מכלול או חלק בהרכבה.

לכל פריט בעץ יש תהליכים או רשימת פריטי רכש שנדרשים לצורך הייצור שלו.

כל האינפורמציה הזאת חיונית מאד לצורך התמחור ולמעבר לשלב הבא של קביעת זמני העבודה לכל תהליך ופריטי הרכש הנדרשים לייצור של כל פריט.

זמני העבודה שהוגדרו בתמחור לאחר מכן ישמשו לסטיסטיקה ולהשוואה עם זמני הדווח ,לבקרת הייצור ולבדיקת עמידה בזמני התקן.

העץ מוצר שהוגדר בשלב התמחור ילווה את הפריט גם לשלב ההזמנה ויחסוך זמן רב בהקמה מחודשת של כל התהליך.

מחלקת ההזמנות תקבל את כל האינפורמציה ממחלקת התמחור ורק תוודא את תקינות הנתונים. 

אתגרית מערכת ERP - עץ מוצר

מערכת ERP - תמחור חומרים ותהליכים

לאחר שיצרנו את ה-BOM, מתחיל התמחור של כל פריט בעץ מוצר : מוגדרים פריטי הרכש שנדרשים לצורך הייצור , מוגדרים התהליכים שאותו פריט צריך לעבור בקוו ייצור תהליכים פנים אירגוניים ותהליכים חיצוניים.

עם הגדרת התהליכים מוגדר גם התקן לייצור של כל תהליך ואז יש הערכה של זמן לייצור שמושווית לאחר סיום הדווח בייצור לזמן בפועל שיוצר כל פריט ונבדקת העמידה בזמנים לפי התקן שנקבע.

תמחור תהליכים3
אתגרית מערכת ERP - תמחור תהליכים וח"ג

בקרת הצעות מחיר והזמנות

סיום שלב התמחור מתבטא בהגדרת אחוז הרווח ובסיכום העלויות של כל רכיבי התמחור : ח"ג וזמן עבודה שחושב לכל פריט.

לעלויות האלו מתווספות עלויות עקיפות וישירות, משלוח וכד'

ההצעת מחיר נשלחת ללקוח ומתחיל שלב המעקב עד לאישור הלקוח ושינוי סטטוס ההצעה להזמנה. 

מעקב הצעות מחיר
אתגרית מערכת ERP - מעקב הצעות מחיר

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם