תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call

ניהול ריצפת ייצור, איכות ועקיבות  הפקת פק"ע, דיווח על פק"ע 

מטרות:
ביצוע תהליכי הייצור תוך הקפדה על איכות ותקינה בהתאם להנחיות ממודול המערכתי -  תכנון, ניטור ובקרת תפעול וייצור (תקשורת Top down – Bottom up)
 
מיצוב:
מודול זה מאופיין כ Manufacturing Execution System  - MES
המודול מהווה כלי שליטה, ניטור ובקרה של  כל מחזור החיים של הייצור
 
פתרונות ופונקציות ראשיות:
ניתוב המוצר בקווי ייצור לפי מחלקות/מרכזי עיבוד
ניהול עקיבות (Traceability)
ניטור ובקרת ביצוע הוראות ייצור (זימון, שעות עבודה, תפוקות,...)
בקרת עמידה בדרישות איכות (ת"י 2000 –9000 ISO)
הפקת פק"ע על בסיס עצי המוצר 
הכנת תעודות ניפוק
דווח על תהליכי העבודה שבוצעו
עדכון המלאי בתחנות בעבודה לפי הדיווח בפק"ע
 
תאור מסגרתי:
מודול זה מאפשר תכנון , ניטור ובקרה של ביצוע תהליכי הייצור. המודול משלב/מחבר בין ניהול משאבים ERP  במפעל לרמת השטח.
 
הפק"ע מופקת על בסיס הזמנה קיימת :
הזמנת לקוח O
הזמנת תיקון R
הזמנת מלאי M
 
עם בחירת ההזמנה הנדרשת נקבע גם סוג הפק"ע: פק"ע רגילה, פק"ע לתיקון, או פק"ע למלאי.
 
בפק"ע רגילה - נתוני הפק"ע נשאבים מתוך העצי מוצר של הפריטים בהזמנה, ומחושבת הכנות הנדרשת לניפוק.
במחסן, מקבלים הודעה שיש לנפק למחלקה מסויימת , בפק"ע מסויימת פריטים.
בפק"ע , כל הנתונים כבר מוכנים לניפוק כולל המחלקות והאיתורים במחלקות.
המחסן צריך רק לאשר את הניפוק מאיתור ומנה מסוימת שבמחסן.
תעודת הניפוק מוכנה , המלאי מתעדכן ומודפסות מדבקות על הפריטים המנופקים.
 
לאחר סיום ביצוע התהליכים במחלקות השונות, דיווח בפק"ע גורע את המלאי של הפריטים במחלקות ומוסיף למלאי תוצ"ג את המוצר המוגמר.
 
ניהול רצפת הייצור, איכות ועקיבות
אבטחת איכות
ניהול רצפת  ייצור, איכות ועקיבות  ואבטחת איכות
 
מטרות:
ביצוע תהליכי הייצור תוך הקפדה על איכות ותקינה בהתאם להנחיות ממודול המערכתי -  תכנון, ניטור ובקרת תפעול וייצור (תקשורת Top down – Bottom up)
 
מיצוב:
מודול זה מאופיין כ Manufacturing Execution System  - MES
המודול מהווה כלי ביקורת של כל הפריטים שנכנסים ויוצאים מהמפעל
 
פתרונות ופונקציות ראשיות:
ניהול עקיבות (Traceability)
בקרת עמידה בדרישות איכות (ת"י 2000 –9000 ISO)

תיאור מסגרתי:
 
כל פריט שנכנס למחסן מספקים חיצוניים, עובר בין מחלקה למחלקה,
נקלט מקב"מ, נכנס כתוצ"ג לאחר ביצוע תהליכי ייצור מגיע לביקורת של אבטחת איכות.
במחלקה זאת - בודקים אם הפריט תקין מעדכנים את הסטטוס שלו ל- GOOGS
אם הפריט בבדיקה - סטטוס מעודכן ל- HOLD.
אם נמצא פגם בפריט - סטטוס מעודכן ל- REJECT, ומדווח כמות הפסולים, סיבת הפסילה.
במקרה זה גם ניתנת הוראה להחזיר לספק , או להעביר לייצור מוצר שחזר מהלקוח לתיקון עם מהות התיקון.
במקרה של פסילה מוחלטת של הפריט , הפריט מועבר למחסן השמדות.
במחלקה זאת, גם נקבעים תאריכי התפוגה למוצרים ברי תוקף.