התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

אתגרית מערכת ERP לניהול הייצור - הצלחתו של כל מפעל מתחילה בארגון נכון של התהליכים

מעקב הדוק על ביצוע התהליכים , הגדרת מדדי ביצוע על מנת להבטיח כי הייצור מתבצע ע"פ התהליך הרצוי,  עמידה ביעדי התקן.

בקרת הייצור

מעקב אחר תהליכי הייצור בתחנות השונות באמצעות סריקת ברקודים בכרטיסי הניתוב, דווח שעות עבודה , בקרת איכות , פסילה מוצרים פגומים , איסוף מידע בקו היצור ובדיקת עומסים בתחנות העבודה.

בקרת מלאי

מעקב אחרי רמות מלאי במחסנים השוניים , מלאי בתהליך, מלאי משוריין והתראות על חריגות וחוסרים במלאי.

בקרת רכש וקנינות

העברת דרישות רכש מהקוו ייצור למח' רכש, הוצאת הזמנות רכש לקבלני משנה, מעקב קליטת הסחורה במחסן.

ניהול ריצפת הייצור, הפקת פק"ע, דיווח ומעקב על ביצוע הפק"ע ועמידה בלוחות הזמנים.

מטרות:
אתגרית מערכת ERP
ביצוע תהליכי הייצור תוך הקפדה על איכות ותקינות  בהתאם להנחיות ממודול המערכתי –  תכנון, ניטור ובקרת תפעול וייצור (תקשורת Top down – Bottom up)

מיצוב:
מודול זה מאופיין כ Manufacturing Execution System  – MES
המודול מהווה כלי שליטה, ניטור ובקרה של  כל מחזור החיים של הייצור

פתרונות ופונקציות ראשיות:
ניתוב תהליכי היצור בקווי ייצור לפי מרכזי עיבוד/מחלקות
ניהול עקיבות (Traceability)
ניטור ובקרת ביצוע הוראות ייצור (תזמון שעות עבודה, בתהליכי , העבודה ביצירת הפריטים )
בקרת עמידה בדרישות איכות (ת"י 2000 –9000 ISO)
הפקת פק"ע על בסיס עצי המוצר 
הכנת תעודות ניפוק
דווח על תהליכי העבודה שבוצעו
עדכון המלאי בתחנות בעבודה לפי הדיווח בפק"ע 

אתגרית מערכת ERP - פקודת עבודה - Job Card
תאור מסגרתי:
מודול זה מאפשר תכנון , ניטור ובקרה של ביצוע תהליכי הייצור. המודול משלב/מחבר בין ניהול משאבים במערכת ERP  במפעל לרמת השטח.
 
הפק"ע מופקת על בסיס הזמנה קיימת :
הזמנת לקוח O
הזמנת תיקון R
הזמנת מלאי M
 
 
אתגרית מערכת ERP - תצוגת דווח תהליכי ייצור
עם בחירת ההזמנה הנדרשת נקבע גם סוג הפק"ע: פק"ע רגילה, פק"ע לתיקון, או פק"ע למלאי.
 
בפק"ע רגילה – נתוני הפק"ע נשאבים מתוך העצי מוצר של הפריטים בהזמנה, ומחושבות הכמויות הנדרשת לניפוק.
במחסן, מקבלים את דרישות הרכש
בפק"ע , ואת הפריטים שיש להוציא לקבלני משנה.
כל הנתונים כבר מוכנים לניפוק כולל המחלקות והאיתורים במחלקות.
המחסן צריך רק לאשר את הניפוק מאיתור ומנה מסוימת שבמחסן.
תעודת הניפוק מוכנה , המלאי מתעדכן ומודפסות מדבקות על הפריטים המנופקים.
 
לאחר סיום ביצוע התהליכים במחלקות השונות, דיווח בפק"ע גורע את המלאי של הפריטים במחלקות ומוסיף למלאי תוצ"ג את המוצר המוגמר.

ניהול רצפת ייצור, איכות ועקיבות, בקרת אבטחת איכות -אתגרית מערכת ERP

פתרונות ופונקציות ראשיות:
ניהול עקיבות (Traceability)

בקרת עמידה בדרישות איכות (ת"י 2000 –9000 ISO)

תיאור מסגרתי:

כל פריט שנכנס למחסן מספקים חיצוניים, נקלט מקב"מ, נכנס כתוצ"ג לאחר ביצוע תהליכי ייצור מגיע לביקורת של אבטחת איכות.
במחלקה זאת – בודקים אם הפריט תקין מעדכנים את הסטטוס שלו ל- GOOGS
אם הפריט בבדיקה – סטטוס מעודכן ל- HOLD.
אם נמצא פגם בפריט – סטטוס מעודכן ל- REJECT, ומדווח כמות הפסולים, סיבת הפסילה.
במקרה זה גם ניתנת הוראה להחזיר לספק , או להעביר לייצור מוצר שחזר מהלקוח לתיקון עם מהות התיקון.
במקרה של פסילה מוחלטת של הפריט , הפריט מועבר למחסן השמדות.
במחלקה זאת, גם נקבעים תאריכי התפוגה למוצרים ברי תוקף.
אתגרית מערכת ERP - כרטיס תקלה - Incident Card

MRB Material Review Board

תהליך ביקורת של פריט הנפסל מכל סיבה כולל בעיית איכות, מועבר לדיון בוועדת MRB בה מחליטים על דרך הטיפול בו (תיקון, השמדה, החזרה לספק).

התהליך מתחיל בגורם שמתלונן בד"כ זה הלקוח, פתיחת כרטיס תקלה עם פירוט התקלה והממצאים, ודרכי הטיפול בתקלה.

כרטיס התקלה מועבר לאנשי הצוות שמתחקרים את הגורמים לתקלה, מציעים דרכי פעולה לתיקון ומניעת תקלות כאלו.

התחקיר עובר אישור של אנשי בקרת איכות, והמוצר מטופל בהתאם להחלטות שהתקבלו בתחקיר.

MRB - טופס תחקיר- אתגרית מערכת ERP -

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם