ממשקים למכונות חכמות

אתגרית – מודול ניהול מפעל כולל מגוון ממשקי מכונה שמדברים עם המכונות לקבלת מידע בזמן אמת ומשדרים נתונים.

תקשורת למכונות

קבלת מידע על כמות חלקים שיוצרו , חלקים פסולים , וזמן השבתה.

בקרת נוכחות

קבלת מידע על כניסות ויציאות של עובדים באמצעות ממשק לשעון הנוכחות.

בקרת ציוד אוטומטית

אפשרות לבדיקת תקינות ציוד ע"י הפעלת בדיקות תקופתיות קבועות לאישור תקינות הציוד.

האינטרנט של הדברים

האינטרנט של הדברים – הוא למעשה הכינוי שמתאר את היכולת שלנו לתקשר עם החפצים שסביבנו – בזכות היותם מחוברים לאינטרנט .
תקשורת עם מוצרים ומכונות חכמות – חלק משמעותי במהפך הדיגיטלי הוא השינוי שעוברים המוצרים הכוללים מחשב מובנה המאפשר "דיבור מכונה" עם מערכות מחשוב .

אתגרית – עם המודול לניהול מפעל שכולל מגוון ממשקי מכונה מדברים עם המכונות לקבלת מידע בזמן אמת וכן לשדר נתונים למכונות .

תקשורת למכונות

התממשקות למכונות  לצורך  איסוף מידע ושידור פקודות למכונות  , הנתונים נאגרים  בבסיס  הנתונים  לצורך  הערכת  תפוקות  ויעילות  , קבלת זמני  השבתת  מכונות וסיבות ההשבתה .  

בקרת נוכחות

ממשק לשעון נוכחות באמצעות  מגוון  בקרים , כרטיסים מגנטים , RFID   , מצלמות זיהוי פנים וכד' כל הנתונים  נאגרים בבסיס נתונים  עם משלוח  התראות  ב SMS ודואר  אלקטרוני  בהתאם  לפרמטרים שהוגדרו במערכת  .

סורק טביעות אצבע
RFID
זהוי מספרי רכב
הקודם
הבא

מערכות בדיקה אוטומטיות לציוד

ממשק לבדיקה אוטומטית של ציוד  לפי זמנים קבועים מראש  לצורך בדיקת תקינות. המכשירים  מחוברים לאתגרית באמצעות בקר ורגשים מתאימים – אתגרית מזרימה הוראות לבקרים שמריצים בדיקות למכשירים.  הנתונים נשמרים בבסיס נתונים ומדווחים באמצעות דוחות אם המכשירים עומדים  בדרישות  תקן. במידה ויש תקלה באחד המכשירים הנבדקים  אתגרית מוציאה התראה עם דווח התקלה  לטכנאים  לתיקון  המכשיר .

מסך בדיקות
גרף תוצאות
תוצאות בדיקה
הקודם
הבא

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :