תוכנה ניהול עסק - ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים –  לניהול תקין ואחראי של העסק .
תזרים מזומנים הוא לב ליבו הפיננסי של העסק  , ומאפשרת
לבעל העסק , לצפות את תזרים המזומנים העתידי שבועות
קדימה , ולהימנע מליפול "להפתעות" תזרימיות , בעזרת
מודול תזרים מזומנים שהוא מודול ,הכלול  בתוכנה ניהול עסק
ניתן לנתח את תזרים המזומנים חודשים קדימה  ולהימנע
מהפתעות .

ניהול תזרים מזומנים נתונים קבועים ומשתנים
בכל עסק ישנן הוצאות קבועות ומשתנות .
חשבונות שכירת מקום , חשבונות חשמל ומים ארנונה ,
משכורות לעובדים כל אלו הם הוצאות קבועות בעסק .
ניתן להכניס לאתגרית – תוכנה ניהול עסק , גם הוצאות
לא מתוכננות ולהבין אך מתנהג תזרים המזומנים , עם
הוצאות לא מתוכננות . ועל פי כך להסיק מסקנות
אם ואיך לבצע פתוח עסק   ,

המסקנה ברורה: חובה על כל בית עסק לנהל תזרים מזומנים
ובפרט לבעלי עסקים קטנים שלרוב אין להם  יתרות כספיות
גדולות בבנק .

יתרונית אתגרית ניהול תזרים מזומנים 
אתגרית – מודול תזרים מזומנים הינה מערכת בינלאומית שמסוגלת לנהל תזרים לסניפים מבוזרים בכל העולם.
זאת מערכת רב מטבעית שמאפשרת לקלוט את כל סוגי ההוצאות וההכנסות בעסק:
הוצאות קבועות
הוצאות משתנות
המרות של מטבע
הלוואות
באמצעות דוחות תזרים ניתן לצפות קדימה ולחזות יעדים לביצוע .