התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP - ניהול ספירת מלאי

בסוף שנה בחודש דצמבר כל הארגונים שמנהלים מלאי מבצעים ניהול ספירת מלאי  כי הרו"ח צריך לצורך המאזן ומס הכנסה מחייב. ישנם כללים ברורים לניהול ספירת מלאי ולניהול המלאי, המלאי כפי שמופיע במחסנים צריך להתאים לנתוני המחשב גם כמותית וגם בערך המלאי.

מערכת ERP -  ניהול ספירת מלאי

  1. לפני התחלת ספירת המלאי יש לסדר את המחסן רצוי לפי משפחות מוצרים. יש לבצע בדיקה שהופקו כל תעודות הכניסה שהיו אמורות להיות מופקות, כל תעודות העברה בין המחסנים, וכל החשבוניות.
  2. יש לקבוע מועד לספירת המלאי- תאריך תחילת הספירה ותאריך סיום הספירה.
  3. בזמן הניהול ספירת מלאי המחסן/החנות יהיו סגורים, ולא תתאפשר כניסה ויציאת סחורה. רצוי למנות אחראי לספירת המלאי.
  4. יש להדפיס דוח ניהול ספירת מלאי מהמחשב עליו יסומן כמות הפריט הנספר. במידה והספירה מתבצעת במסופונים אין צורך להדפיס דו"ח זה.
  5. המחסן יחולק לאזורי ספירה. כל סופר יהיה אחראי על אזור פיזי אחר במחסן.
  6. יש למלא את הכמויות בדוח ניהול מלאי ולציין את שמות הסופרים, כאשר מתעוררת בעיה כלשהיא יש לפנות לאחראי הספירה. האחראי על הספירה יבצע בדיקה שהספירה מבוצעת נכון, במידה ונתגלו טעויות יש לחזור על ספירת המלאי של אותו אזור במחסן.
  7. פריטים שנספרו יש לסמן במדבקות או כל סימן אחר על מנת שלא תתבצע ספירה כפולה. סוף הספירה, יש לעבור בכל המחסן ולראות שלא נשארו פריטים שלא נספרו. כל דוחות הניהול ספירת מלאי יועברו לאחראי על הספירה לבדיקת תקינות.
  8. את כמויות ספירת המלאי יש להזין למערכת המחשוב ע"י הקלדה ידנית או ממסופונים.
  9. יש להפיק דוח הפרשי מלאי   עבור כל פריטי המלאי. יש לבדוק האם קיימים פריטים שהופיעו במחשב ולא נספרו בפועל והסיבה לכך.
  10. בסוף תהליך זה, יבוצע עדכון ספירת המלאי במערכת המחשוב ושמירת המלאי בקובץ היסטורי עם תאריך הספירה, יש להפיק דוח ערך מלאי מפורט שכולל כמות ומחיר מעודכנים לכל הפריטים לפי מחסנים.
ניהול ספירת מלאי

מערכת ERP - ניהול ספירת מלאי - בקרת מלאי תקין

לאחר ביצוע ניהול ספירת מלאי, המלאי במחסן ובמערכות המחשוב מתאים. ניהול תקין של המלאי יעזור לארגון, לרכוש מלאים בהתאם לצורך, לעקוב אחר תנועות מלאי במחסן ולמנוע גניבות.
טיפול ביתרות מינוס ברמה היומית. יתרת מינוס נוצרת כאשר מוכרים מוצר לפני הדיווח כניסה למלאי בתהליך הייצור. יש לבצע בקרות מדגמיות- ביצוע ספירות מלאי קטנות ומדגמיות, ובדיקת פערים בין המלאי בפועל לבין המלאי הרשום במחשב, במידה ויש פערים לדרוש הסברים. בדיקת גיול מלאי- יש להשתמש במלאי ישן ושאינו נמכר. רצוי או להחזירו לספק או למכור אותו במבצע או כל דרך אחרת על פי נהלי וצרכי העסק. ביצוע בקרות ניהול מלאי והקפדה על כך מעבירה לעובדים מסר של פיקוח ואחריות וניהול מלאי תקין.

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם