התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

ניהול משאבים מפעליים MRP/ERP

מטרות :

הקמת קטלוג ומסד משאבים ארגוניים , כך שיתאפשר להנהלה 
לתכנן , לנטר ולבקר את הדרישות והשימוש במשאבים  לאור 
יעדי המפעל והאילוצים המשתנים . 
במסגרת האמור לעיל לודא שבכל עת עומדים לרשות המפעל
המשאבים הנדרשים לפעולתו התקינה לטווח הקצר והבינוני .
לנהל את הקצאת ומידת ניצול המשאבים . 

מיצוב : 

מודול מערכתי זה הוא הבסיס לניהול המפעל והינו מקושר באופן 
הדוק ביותר עם ניהול רכש ומחסנים , מודול ניהול עובדים  ומחולל הדוחות שמציג לכל בעלי התפקידים את המידע הנדרש. 

פתרונות ופונקציות ראשיות :

תכנון, ניטור ובקרת דרישות חומרים 
תכנון , ניטור ובקרת דרישות ומצאי משאבי עבודה  (מפעליים , קבלני משנה ומיקור חוץ)
תכנון , ניטור ובקרת דרישות לציוד ומתקנים 
תכנון , ניטור ובקרת תחזוקה וטיפולים בציוד ומיכשור 

תאור מסגרתי :

במהלך הפעילות השוטפת מאפשר הדווח  מידע על צריכת משאבים 
(חומרים , שעות עבודה …)  מהו מצב המשרבים השונים בכל עת.
לעמוד באופן כמותי  את המשאבים לאור תוכניות ההצטיידות וכן את 
הצפי  לחומרי גלם , לאור תוכניות הייצור העתידיות .

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם