התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP - מודל ניהול מלאי עם מס' סדורים

מערכת ERP - מלאי הממוספר במספרים סידורים

בארגון שמנהל מלאי של פרטים הממספרים
מס' סידוריים, החשיבות של המעקב אחר אותו מס'
סידורי מרגע הייצור ועד שליחתו ללקוח,
כולל מעקב אחר תיקונים, יציאה לקבלני
משנה וקליטתו במחסן לאחר תיקון,
מקנה שליטה מלאה בעסק.

מערכת ERP - איתור פשוט של המס' סריאליי

בתוכנת אתגרית – תוכנה לניהול עסק- ניהול מלאי של
  מס' סידוריים הופך לפשוט יותר:
* כל תנועה של המס' סידורי נרשמת אוטומטית במערכת.
* כל תנועה מתועדת במלאי מחסנים עם מס' המסמך וסטטוס        
  הפריט
* איתור פשוט של המס'הפריט עם מספר סידורי במחסן ובאיתור.
* מעקב תנועות המס' הסידורי בזמן אמת מה מיקומו והיכן נמצא.

מערכת ERP - ניהול ריצפת ייצור של מס' סידוריים

ניהול ריצפת ייצור של מס' סידוריים מתחילה בפתיחת פק"ע.
הפק"ע מתבססת על הזמנת לקוח או הזמנת תיקון.
המס' סריאלי מופיע אוטומטית עם בחירת המס' הזמנה והפריט בהזמנה.
בפיצוץ העץ מוצר עולים כל הפריטים הנדרשים לצורך ייצור הפריט עם הכמויות הנדרשות.
באותו מסך – התפ"י מגדיר למחסן את הכמות הנדרשת לניפוק , מאותו מסך מתבצעים הניפוקים ומופקות המדבקות ברקוד לסימון הפריטים המונפקים וכאן מתחיל תהליך הניתוב:
הפריט עובר בין המחלקות השונות או קבלני המשנה, עובר את התהליכים הנדרשים עד לקליטתו כתוצ"ג במחסן.
באותו מסך של קליטת פק"ע מתבצעים גם הדיווחים על תהליכי העבודה שבוצעו – כל דווח מעדכן את המלאי במחלקה הרלוונטית, ח"ג הגלם שבעץ מוצר נגרעים מהמחסן ופריט התוצ"ג מתווסף למלאי במחסן תוצ"ג.
הפריט עם המס' סידורי מוכן למשלוח ללקוח .
מרגע הפקת תעודת המשלוח המס' סידורי ממשיך את התהליך במח' הנה"ח:
תעודת משלוח (יורד ממלאי תוצ"ג) -> חשבונית מס -> קבלה.

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם