התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP - מודול ניהול מלאי כולל:

אתגרית -כרטיס לקוח.
כרטיס מלאי באתגרית מאפשר גמישות רבה  בהכנסת
הפריטים  השונים  למערכת ומאפשר  כתלוג מתאים לכל פריט ופריט
אפשרות להפקת ברקוד  מכרטיס הפריט
אפשרות לתמונת בכרטיס הפריט.

אתגרית -מסך ספירת מלאי

בכרטיס זה מכניסים את המלאי  העדכני .
גם בעזרת ברקוד ,
המערכת מאפשרת הקפאת מלאי  לתארך,
שמירת היסטוריה של ספירת מלאי נכון  לתארך הספירה,
הוספת מלאי נספר למלא הקיים,
דריסת המלאי  הקיים  במלאי הנספר
עדכון מחירונים בשער עדכני בשקלים למטביע זר  .

מסך ניהול פריט בתעודת הצטיידות
מסך זה מאפשר ניפוק פריט  בעזרת ברקוד
והצלבתו מול הכמות בהזמנה ,
מסך זה עוזר  למנוע טעיות בספקת מוצרים ומכלולים  ללקוח
ולמנוע אפשרות לשכוח  פריטים  בהזמנה ,

כאשר מנפקים תעודת משילוח  ללקוח הנתונים  מוצלבים בתעודה
ולא ניתן לסגור  תעודת משילוח אם לא נסרקים  כל הפרטים בתעודת הצטיידות .

מערכת ERP - דוחות אוטומטיים בפורמט PDF לדוור באינטרנט:

 המערכת שולחת דוחות אוטומטיים בפורמט PDF.
הדוחות נשלחים בצורה אוטומטית דרך
האינטרנט ביום ובשעה שהוגדרו בתוכנה או לפי אירוע במערכת .
ניתן להגדיר דוח רגיל ממחולל הדוחות לשליחה
דרך דאר אלקטרוני  בצורה אוטומטית.
המערכת מספקת דוחות מעקב על שליחת הדוחות .

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם