התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

ניהול מלאי מחסנים - אחסון

המחסן מהווה מרכיב מאד חשוב בניהול המלאי בארגון.  המחסן מאפשר אחסון הפריטים הנכנסים אליו, הנפקה של חומרי גלם לייצור ומאפשר ניהול תקין של המלאי ומתן שירות למחלקות השונות במפעל.
ניהול מלאי מחסנים באופן יעיל ומקצועי הוא תנאי לניהול מוצלח.
ניהול מוצלח של המלאי מתבצע באמצעות מערכת ממוחשבת מתקדמת עם שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה כדוגמת סריקת ברקודים באמצעות סורקים אופטיים ומסופונים.

ניהול מלאי מחסנים - הפעולות המתבצעות במחסן

  • טיפול בכניסת משלוחים מספקים ובדיקתם.
  • ביצוע ספירת מלאי ובקרה על רמות המלאי (מלאי מינימום).
  • הנפקת חומרי גלם למחלקות השונות.
  • אחסון המוצרים.
  • כניסה של מוצרים מוגמרים מהייצור.
  • שליחת המוצרים המוגמרים ללקוחות.

ניהול מלאי מחסנים - ניהול התפעול במחסן

התפקיד התפעולי במחסן הינו ליישם את המדיניות שקבעה ההנהלה ולדאוג לאספקת המוצרים ללקוח בזמן בהתייחס למועדי האספקה שהוגדרו בהזמנה, בעלות כוללת נמוכה ככל שניתן עם מינימום תקלות, תוך ניצול אפקטיבי ויעיל של משאבי הארגון.

בתפעול המחסן קיימת התייחסות לניהול החומרי גלם והשירותים הנלווים להם:
אספקת חומרי גלם, אנרגיה, מוצרים בתהליך, הובלה, שינוע, אחסון, חלוקה והפצה, אחזקת חומרי גלם ומוצרים מוגמרים, כוח אדם שנדרש לביצוע המשימות הללו, בזמן ובעלות המתאימים ביותר.
תפעול המחסן בארגון כולל את תכנון המלאי, הרכש, הייצור ומלאי המוצרים במחסן.

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם