תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call
תוכנה לניהול   מערך   המלאי  למוסדות לימוד, אוניברסטאות , מכללות ,מעבדות לימוד
התוכנה כוללת:
 ניהול כל המלאי  , ציוד כללי וציוד  למעבדות  לשימוש התלמידים .

 פריטים:
הקמת מק"טים מקוטלגים לפי משפ' מוצרים, סיווג וכד'
ניהול מיקום ואיתור פריט
ניהול מס' מחסנים בלתי מוגבל - כללים וייעודיים
ניהול מלאי מינימום
ניהול מלאי בעזרת מספר מק"טים לפריט- מק"ט של יצרנים/ ספקים שונים עבור כל מק"ט של המחסן + מחיר למק"ט יצרן/ ספק.
ניהול מספר מק"טים לפריט- מק"ט של יצרנים/ ספקים שונים עבור כל מק"ט של המחסן + מחיר למק"ט יצרן/ ספק (מחירון ספקים)
מודל ספירת מלאי
העברות ביו מחסנים
אפשרות לצירוף תמונות ומסמכים לכל פריט

יצירת דרישה לניפוק (מסך הזמנת ניסויים):
הזנת פרטי דרישת ניפוק-פרטי הניסוי, פרטי המזמין, תאריך ושעת הניפוק, שם/ מספר מפגש, מקום הניפוק.
הזנת דרישת ניפוק ע"י בחירת פריטים מרשימת פריטים קיימת + הצגת מצב המלאי לפריט + הזנת כמות נדרשת לניפוק + שדה הערות
הזנת כמות פריטים  סה"כ פריטים - תינתן התראה במידה ואחד הפריטים מהערכה חסר במלאי -> כניסה לערכה והצגת סימן קריאה אדום לפריטים שחסרים במלאי בערכה.
אפשרות בחירת פריט מתוך משפחות פריטים (ע"י סינון לפי משפ' מוצרים)
הזנת הדרישה לתאריך ושעה עתידיים
אפשרות שכפול דרישה תוך כדי הזנתה/ הקמת דרישה מחזורית עם יכולת עריכה לכל מופע של דרישה זו


 
אישור ניפוק (ממשק לבורנטים):
מסך אישור ניפוקים ברמה היומית, צפייה בכל הדרישות שנכנסו עם אפשרות  לדפדוף בימים.
צפייה בכמויות המלאי שקיימים במחסן בזמן הניפוק.
סימון וי אישור ניפוק תעדכן את סטטוס הדרישה.
אפשרות לביצוע דרך טאבלט, כל אופציה אחרת (התאמה לטלפון נייד) מחויבת בתשלום לפי דרישה במסגרת הצעת מחיר נפרדת.

הזמנת פריטים (הזמנות רכש) :
הזמנות רכש כולל הגדרת קוד תקציב /שם התקציב כולל בדיקת תוקף וחריגה מהתקציב.
כל הזמנת רכש מחויבת באישור הזמנה לפי הירארכיה ותפקידים שיוגדרו במאגר המשתמשים.
ספק יוגדר בכרטיס ספק תנאי התשלום שסוכם איתו, וזה ייגרר אוטומטית
להזמנות רכש.

קליטה מרכש (הפקת תעודת כניסה/חשבוניות רכש):
קליטת פריטים- עדכון כמות פריטים שהתקבלו במערכת או קליטתם
כניסה למלאי תתבצע ע"י תעודת כניסה (תעודת משלוח של הספק)
תעודת הכניסה תשורשר לחשבונית רכש עם אפשרות לתשלום חלקי.
דו"חות מרכזיים :
מצב ניהול מלאי עדכני - דוח ערך מלאי (כספי וכמותי)
פריטים במלאי מינימום/ נקודת הזמנה
מגמות צריכה עפ"י ניסוי/משתמש/ פריט / משפ' מוצרים
רשימת דרישות לניפוק בחתך ניסויים/ בחתך תאריכי אספקה
אפשרות לחיתוך תאריכים גמיש במחולל הדוחות
מודול לקוחות :
כרטיס לקוח
הפקת חשבוניות עסקה וקבלות
כרטסת לקוחות
דוח מעקב חייבים
אפשרות למימשקים לתוכנה צד שלישי

MRB -  פתיחת כרטיסי תקלה לציוד:
כרטיס תקלה שכולל את סיבת התקלה בפריט , מהות התקלה - תיאור התקלה
אופן התיקון (שליחה לתיקון, תיקון במקום, החזרה לספק)
עלות התיקון אם יש
טופס תקלה

 ניהול משתמשים:
 הגדרת  כלל המשתמשים במערכת כולל זיהוי כניסה למערכת לפי לוג אין.
 ניהול רמות הרשאה לתפעול המערכת
 אפשרות לתפריט אישי לכל משתמש

 
ניהול מידע והפצה ,  באמצעות   מסנג'ר פייסבוק
אפשרות לתקשורת דו כוונית  בין מערכת המידע  של בית הספר  לבין  התלמידים  והמורים
התלמידים יכולים לשלוף מידע  כגון : שעות לימוד ,  כיתות , ציונים,  בעזרת מימשק פשוט
המובנה בתוך  מסנג'ר פייסבוק מכל טלפון נייד .