התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

תוכנה לניהול מוסדות אקדמיים:

התוכנה כוללת:
ניהול ובקרת קורסים במוסדות לימוד, שיבוץ קורסים ומרצים לכיתות לימוד, ניהול הזמנת ציוד לקורסים כולל ניהול מלאי קיים של הציוד הנדרש.

מודול ניהול תקציבים למוסדות לימוד : בקרה ומעקב אחרי הסעיפים התקציביים בכל מוסד לפי תקופות לימוד. בקרה של סכום התקציב שהוקצה לשנת לימוד, מה בפועל שוריין מהתקציב לעומת סעיף הביצוע.

באוניברסיטאות – בפקולטות עם דיפלומה : ניהול ומעקב קבלת דיפלומה אירופאית באמצעות שליחת הדוחות הנדרשים וקבלת משוב.

הזמנת ציוד למעבדות (לניסויים/הדגמות):

מודול הזמנת ציוד וניהול מלאי במוסדות לימוד נותן מענה למרצים/מורים שצריכים להזמין ציוד מהלבורנט על מנת להעביר ניסוי או הדגמה במעבדה. במודול זה הם ממלאים דרישה ומפרטים את הקורס, הכיתה תאריך ושעה ואת הציוד שנדרש להם. במידה והמערכת מזהה שיש הזמנות חופפות באותה שעה או שיש חוסרים במלאי ניתנת התראה. עם שליחת הדרישה הלבורנט מקבל ושולח משוב למרצה במייל עם סטטוס ההזמנה , אישור הזמנה או עיכוב ההזמנה עם הסיבות לכך. 

ניהול מלאי למעבדות מחקר

אישור ניפוק (ממשק לבורנטים):

מודול בקרת הלבורנטים מסייע ללבורנט ברמה היומיומית, צפייה בכל הדרישות שנכנסו בתאריך נתון , צפייה בכמויות המלאי שקיימים במחסן בזמן הניפוק, אם יש הזמנות חופפות או חוסרים במלאי שלא מאפשרות לו לנפק את הציוד.
לאחר בדיקת זמינות הציוד , הלבורנט שולח משוב למרצה באמצעות המייל אם ההזמנה אושרה או עוכבה ואת הסיבות לעיכוב ההזמנה.

ניהול תקציבים במוסדות לימוד :

בכל תחילת שנת לימוד מוגדרים סעיפי התקציב והסכום שהוקצה לכל סעיף תקציבי.

סעיף שריון – מתעדכן עם אישור מורשי החתימה את הזמנות הרכש. בכלך הזמנת רכש  מוגדר קוד הסעיף התקציבי כולל בדיקת חריגה מהתקציב.
כל הזמנת רכש מחויבת באישור הזמנה לפי הירארכיה ותפקידים שהוגדרו כמורשי חתימה.
מורשי החתימה מקבלים את צבר הזמנות הרכש הנדרשות לאישור, ברגע שאושרו הסעיפים התקציביים מתעדכנים אוטומטית בסעיף שיריון.

סעיף ביצוע – לאחר אישור ההזמנה, ההזמנת רכש נשלחת לספק ועם קבלת הסחורה קולטים אותה למערכת באמצעות תעודת קליטה שמעדכנת את המלאי.

עדכון סעיף הביצוע מתבצע עם התשלום לספק לאחר קליטת החשבונית והעברה למס"ב.

מודול ניהול מלאי במוסדות לימוד כולל:  מודול ספירת מלאי באמצעות ברקוד.

דוחות ערך מלאי (כספי וכמותי)
פריטים במלאי מינימום/ נקודת הזמנה
מגמות צריכה עפ"י ניסוי/משתמש/ פריט / משפ' מוצרים
רשימת דרישות לניפוק בחתך ניסויים/ בחתך תאריכי אספקה
אפשרות לחיתוך תאריכים גמיש 

ניהול מלאי מבחנות

מודול MRB –  פתיחת כרטיסי תקלה לציוד:

לכל ציוד שמגיע מופקת מדבקת ברקוד עם מס' סידורי שילווה אותו.
במקרה של תקלה , נסרק הברקוד ונפתח כרטיס תקלה.
בכרטיס התקלה מפרטים את התקלה ומעבירים את הציוד למחסן תקולים. לאחר שליחת הציוד לתיקון מעדכנים את סטטוס הציוד אם הוא תקין חוזר למחסן הראשי או גרוטאה ואז עובר למחסן של הציוד הלא שמיש.

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם