מערכת ERP - תהליך התאמה והטמעת תוכנה באירגון

א-ניתוח מערכות המידע :

המושג "ניתוח מערכות" מתייחס בעיקר להגדרת דרישות המערכת לפני תחילת פיתוח או התאמה של תוכנה לארגון כלשהו.

ניהול הארגון באמצעות מערכת ממוחשבת יכול להיעשות בכל שלב, גם לאחר שהמערכת הממוחשבת כבר הוטמעה.
ניתוח מערכות מאפשר התאמה של מערכת מידע לארגון או ללקוח. מנתח המערכות חוקר את מצב הארגון שיש להתאים לו את המערכת, מבין את דרכי העבודה בארגון ומסייע ללקוח להגדיר את דרישותיו ואת מטרות המערכת. הניתוח יכלול את הפונקציות והפעולות השונות שעל המערכת לבצע וכן את דרישות החומרה והתוכנה. 

ב-אפיון מערכת :

אפיון מערכת הינו שלב מאד חשוב לצורך התאמת מערכת מחשוב לארגון.
לאחר שהוחלט על רכישת מערכת חדשה או שינוי של מערכת קיימת, נדרש להגדיר מה המערכת אמורה לעשות, אילו שירותים המערכת תספק למשתמשים שלה ולמנהלי החברה אילו נתונים תוכל לספק להם. את אוסף הדרישות שנאספו מכל רמות הארגון, מרכזים במסמך הנקרא אפיון. כאשר לקוח מזמין מערכת בבית תוכנה, במידה ועדיין לא קיים אפיון, השלב הראשון שבית התוכנה תבצע הינו יצירת האפיון.

אפיון כללי מתבצע גם בשלב התמחור של הצעת המחיר. יש צורך להגדיר את הדרישות באמצעות מסמך אפיון על מנת לתחום את גבולות הפיתוח , המודולים הנדרשים והפונקציונליות המצופה מהמערכת.

ג -עיצוב והתאמת התוכנה לארגון

בתוכנת אתגרית – קיים מגוון גדול של מערכות מידע שכבר פותחו ב- 25 שנה האחרונות למגוון גדול של ארגונים בתעשייה בארץ ובחו"ל.
כל מערכות המידע הינן עתירות ידע שהותאמו לכל ארגון וארגון על פי צרכיו.
כך, שהארגון שרכש תוכנה לאחר ביצוע האפיון קיבל מערכת מחשוב שעונה בדיוק על פי מידותיו.
עם התפתחות האירגון, התוכנה מתפתחת איתו ומלווה את האירגון בכל שלבי הצמיחה והדינאמיות של השוק.

ד-עיצוב והתאמת התוכנה לארגון כוללת

1   הפשטה – ריכוז הצגת כמות המידע למשתמש כדי שיוכל להתייחס אך ורק למידע שרלוונטי לו, בסביבת חלונות ובמעבר בלשוניות או חלונות ממסך למסך.
2  מודולריות – תוכנת אתגרית הינה מודולרית, כך שניתן לרכוש חלק ממגוון המודולים הקיימים, ולהוסיף מודולים נוספים בעתיד.
3  עיצוב תוכנה – מבנה התוכנה מתבסס על מגוון המודולים שקיימ ים בתוכנה, והתאמתם לארגון.
4  מבנה נתונים – אחסון הנתונים בצורה פונקציונלית ולוגית. במערכות מרובות משתמשים , ביצוע אופטימיזציה של הדאטה. 
5  הרשאות – מתן הרשאות למשתמשים באובייקטים השונים  בתוכנה ,לצפייה, עדכון ומחיקת נתונים.

ה-פתרונות תכנות :

באתגר סופט – מערכת ERP , נותנים פתרונות תכנות במערכות מידע הקיימות בצורה מהירה וגמישה.
לפתרונות התכנות נדרשים ידע ומומחיות בנושאים רבים, לרבות ידע בתחום היישום, אלגוריתמיקה ולוגיקה.

ו- תחזוקה :

תחזוקת תוכנה מתבצע לאחר סיום הפיתוח , ולאחר ההטמעה בשטח. תחזוקת תוכנה הינו התהליך האחרון שמטרתו מניעת תקלות שוטפות, הדרכה של משתמשים חדשים, הוספת מודולים חדשים, ועם הזמן גם שדרוג המערכת