התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP – ניהול היצור במפעל

בכרטיס הפריט מרוכזת כל האינפורמציה שבוצעה על פריט זה
* פירוט המלאים לפריט כולל האיתור המדויק במחסן.
* ניהול רצפת ייצור -כולל כרטיסה ניתוב.

* רשימת ח"ג שצריך על מנת לייצר את הפריט (המוצר המוגמר).
*  פירוט תהליכי העבודה פנימיים וחיצוניים, תקן לייצור , ומחיר.
* חישוב סה"כ עלות ח"ג, עלות זמן פנים ועלות זמן חוץ והשוואה למחיר לצרכן.
* הצגת כל היסטורית הפריט : הזמנות לקוח, אספקה ויתרה לאספקה.
* הצגת כל היסטורית הרכש לפריט: הזמנות רכש ,מס' מסמכים וכמויות.
* הצגת כל תהליכי העבודה שבוצעו לפריט: באיזה מכונה בוצע התהליך, הזמן 
   שלקח התהליך , 
* שם העובד והאם עמד בתקן שנקבע לתהליך.

* קישור ארכיון ממסכים לסריקת שרטוטים שמקושרים לפריט.

בתוכנת אתגרית מנוהלים גם המודולים הבאים:

* ניהול הצעות מחיר והזמנות ללקוח כולל חישוב הרווח בין מחיר העלות למחיר    
   המכירה,

* פקת תעודות משלוח וחשבוניות מס עם שרשור להזמנת הלקוח.
* משק להעברת תנועות יומן לתוכנה חיצונית.
* מודול הזמנות רכש המשייך כל הזמנת רכש להזמנת לקוח.
* מודול העברות לקבלני משנה וקליטת פרטי רכש.
* מודול ניהול קוו ייצור – הכולל הפקת פקודת עבודה לקו ייצור.
* קליטת זמני עבודה לכל תהליך ומכונה כולל דווח על פסולים.

* ניהול המלאי  כולל ממשק לספירת מלאי 

תפ"י (תכנון פיקוח ייצור)

מסכי אתגרית- תפ"י מספקים נתונם  ומידע על התנהלות היצור
בזמן אמת . וישמשו למדידה  של עליות זמן עבודה , ליצור המוצרים  השונים . נתונים אלו משמשים בסיס לתמחור המוצר ,
ולדוחות רווח והפסד  ברמת מוצר ופרויקטים

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם