התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

ניהול מלאי - אתגרית מערכת ERP

מהו ניהול מלאי

כל ארגון צורך מלאי להשגת מטרותיו. מלאי הפריטים נמצא בכל שלב משלבי התהליך, בתחילה כחומר גלם, לאחר מכן כמלאי בתהליך ולבסוף מלאי תוצרת גמורה .

מהו ניהול מלאי - סוגי מלאים

מלאי חומר גלם – מלאי פריטים המיועדים לרצפת הייצור. והמאפשר רצף בתהליך הייצור, הכמות הנדרשת של מלאי ח"ג נקבע על פי עלות, זמן ייצור ותכנון הייצור על סמך הסטוריה סטטיסטית של שימוש ממוצע בח"ג.
מלאי בתהליך – ברצפת הייצור קיימים מוצרים שנמצאים בתוך קו הייצור בהמתנה לתהליך הייצור במסגרת הניתוב של המוצר . מלאי זה נובע מתהליכי ייצור שונים של תחנות העבודה.
מלאי תוצרת גמורה – קטלוג המוצרים המוגמרים של הארגון שממתינים למכירה ולמשלוח ללקוחות החברה.
מלאי קנוי – מוצרים קנויים המהווים חלק מתהליך הייצור כדוגמת ברגים, פלסטיקה או ציוד משרדי הנחוץ לתחזוקת המשרד.

מהו ניהול מלאי - עלות מול תועלת

המלאי הוא אחד הגורמים הבולטים המשפיעים על התזרים הארגוני, ולכן החשיבות של ניהול מלאי.
קביעת תוכנית מסודרת של ניהול מלאי מאפשרת אחזקה רציפה של פריטים, ולאפשר למחלקת הייצור לייצר בצורה סדירה, עם התיחסות להזמנות הנכנסות ולכוחות השוק בהזמנות הרכש.

ניהול מלאי נותן תשובות :

 • גודל כמות המלאי המוחזקת במחסן.
 • גודל הכמות שיש להזמין.
 • מתי לבצע הזמנת רכש.
 • מלאי המינימום שיש להחזיק וגודלו.
 • השקעה בפריטים נמכרים לעומת פריטים שלא נמכרים (מלאי מת).
 • חישוב עלויות מוצר במחסן 

אתגרית ERP ניהול מלאי מלאי חומרי גלם מלאי בתהליך ספירת מלאי ערך מלאי 

מהו ניהול מלאי - עלויות הכרוכות

עלות כח אדם – עלות זמן עבודה של מנהלי מחסן, פקידים וכד'.
עלות המיחשוב – מחשוב מחסן הכרחי לצורך ניהול מלאי מסודר בארגון כולל תשתית מחשובית.
עלות הניהול – הגדרת נהלים מסודרים והטמעתם בארגון לדוגמא : נוהל ספירת מלאי, נוהל שליחה מהמחסן , נוהל כניסה למחסן וכד'.

מהו ניהול מלאי - התועלות

חיסכון באחזקת מלאי – השאיפה היא להגיע לאופטימיזציה באחזקת המלאי הקיים.
עמידה בזמני אספקה – בקבלת הזמנה מלקוח יש להגדיר מועד אספקה משוער , ניהול נכון של המלאי מאפשר זאת ע"י ייצור שוטף ועמידה בלוחות זמנים וזמני אספקה שנקבעים מראש.
התייעלות של גורמי ייצור – ניהול נכון של המלאי מאפשר רצף תהליך הייצור ,הקטנת השבתות עקב מחסור בח"ג, עיכובים והמתנה של גורמים בייצור.

מהו ניהול מלאי - שיקולים

שיקולים כלכליים – הזמנת רכש מרוכזת אחת לתקופה יותר כלכלית וכדאית מהזמנות קטנות חוזרות מכיוון שניתן להזדכות על הנחה , תמנע את הסיכוי לעליית מחירים או פערי מט"ח ותצמצם את האדמיניסטרציה הכרוכה במעקב וטיפול בהרבה הזמנות.
שיקול שיווקי – שיפור רמת השירות בעמידה בזמני האספקה.
איזון בקו ייצור – שמירה על איזון בגורמי הייצור לאורך כל השנה.

מהו ניהול מלאי - בקרת מלאי

נהול מלאי לא תקין עלול לגרום להוצאות כספיות מיותרות שמתבטא בעלויות אחסון, השינוע, התפעול, הפחת והמימון. כדי למנוע זאת מתבצע תהליך בקרה שוטף על המלאי.

קיימות 3 קבוצות של תהליכי בקרה בארגון:

 1. תהליך בקרה מלא – בתהליך זה מתבצע מעקב ורישום של כל כניסה ויציאה מהמלאי ומעקב אחר רמות המלאי של הפריטים.
 2. תהליך בקרה חלקי – בתהליך בקרה זה מתבצע חישוב כמות להזמנה, זמן האספקה, מלאי מינימום, עלות ועוד, אבל לא מקפידים על תדירות הבקרה על המלאי , בבקרה על מלאי מינימום וגודל הזמנות הרכש שמתבצעות.
 3. אין תהליך בקרה קבוע – הזמנות הרכש מתבצעות על פי שיקול דעת של מנהלי הרכש, ואין רישום ותיעוד של כניסות ויציאות מהמלאי.

הרמה המדויקת של המלאי נספרת רק בספירות מלאי שמתבצעות לצורך הגשת מאזן לרו"ח.

מהו ניהול מלאי - מטרות הבקרה על המלאי

 • מניעת מחסור במלאי- בקרה על המלאי מאפשרת מניעת חוסר, רציפות בייצור , עמידה במועדי אספקה ושיפור רמת השירות ללקוח.
 • חיסכון ומניעת בזבוז – רצף ברצפת הייצור מנטרל עיכובים מיותרים ומונע המתנות מיותרות . תהליך הבקרה עוזר בשיפור העלויות של אחזקת מלאי על ידי צמצום רמת הפחת, מזעור נזקי אחסנה, הפחתת בלאי פיזי וטכנולוגי ומניעת צריכה לא מבוקרת של מלאי.
 • ערך מלאי – בקרה של רמות המלאי וערכן הכספי עוזר בפיקוח על ההון המושקע במלאי שלא יגדל מעבר למתוכנן. השקעה לא מבוקרת במלאי עלולה לגרום לפגיעה בתזרים הארגון.  

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם