תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call
 
מערכת התומכת  במעקב טיפולים  מחוץ לבתי החולים
הוראות מדויקות לטיפול וקבלת משוב
 איסוף דתה במהלך הטיפול , ניתוח הנתונים ,ועזרה בהסקת תובנות
(המערכת מציעה דוחות אוטומטים על פי הדתה הנאספת)
איסף פרמטרים ביולוגיים באמצעות ציוד אלקטרוני לביש


 מצגת :תשתית ממוחשבת לתמיכה בטיפול חיסוני לאלרגיות