תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call

ישנם ההמון יתרונות לעבודה עם אתגרית, מודול הנהלת חשבונות  כגון:
האפשרות לעבודה רב שנתית,
הפקת חשבוניות, קבלות ותעודות משלוח.
הצגת היסטוריה של פעילות חשבונאית,
שליחת מסמכים עסקיים וחשבונאיים בדואר אלקטרוני ,
שכפול המסמכים –תעודות משלוח לחשבונית וקבלות .
חיוב כרטיסי אשראי והוראות קבע ללקוח,
אתגרית היא גם מודל הפקת מסמכים אוטומטי,
ועם ממשקים לתוכנות חיצוניות.
מאפשרת לקבל נתונים ולייצא אותם לתוכנות מגוונות
כמו חשבשבת, רווחית ופריורטי.
והכל ללא הצורך בפתיחת חברות נפרדות,
רישום במס הכנסה.
יתרונית אתגרית ניהול תזרים מזומנים  
אתגרית - מודול תזרים מזומנים הינה מערכת בינלאומית שמסוגלת לנהל תזרים לסניפים מבוזרים בכל העולם.
זאת מערכת רב מטבעית שמאפשרת לקלוט את כל סוגי ההוצאות וההכנסות בעסק:
הוצאות קבועות
הוצאות משתנות
המרות של מטבע
הלוואות
באמצעות דוחות תזרים ניתן לצפות קדימה ולחזות יעדים לביצוע 

הפקת חשבונית מס
חשבונית מס קבלה
קבלות / חשבונית מס קבלה
הצעות מחיר
הזמנות
חשבונית עסקה
תעודות משלוח / תעודת החזרה
חשבונית זיכוי


ניהול לקוחות
הפקת מסמכים על סמך הזמנות
שיוך מסמך לסניף/פרויקט/סוכן
הפקת מסמכים במט"ח
הפקת מסמכים באנגלית
שימוש בסורק ברקוד
רכש  _______________________________________________________________
מכירות  ________________________________________________________________________________
    הפקת חשבונית מס רכש
    חשבונית מס קבלה רכש
    תשלום לספק
    בקשת הצעות מחיר רכש
    הזמנות רכש
    תעודת קבלה
    תעודות החזרת רכש

 
ניהול ספקים
הפקת מסמכי רכש על סמך מסמכים קודמים
שיוך מסמך רכש לסניף/פרויקט/סוכן
מלאי ופריטים _________________________________________________________
עדכון אוטומטי של של כניסות למלאי בעת הפקת תעודת קבלה או חשבונית רכש.
עדכון אוטומטי של של יציאות מהמלאי בעת הפקת תעודת משלוח או חשבונית לקוח.
עדכון יתרות מלאי
ספירות מלאי
עדכון אוטומטי של של כניסות למלאי בעת הפקת תעודת קבלה או חשבונית רכש.
ניהול פריטים
ניהול מחירוני קניות ורכש ללא הגבלה
הוראות קבע ______________________________________________________
    יצירת הוראות קבע מס"ב
    יצירת הוראות קבע בכרטיסי אשראי
    הפקת דו"ח חיוב למס"ב
    חיוב כרטיסי אשראי ויצירת חשבונית/קבלה באופן אוטומטי
    דו"חות יתרות חיוב לפי תקופה
אישור מס ההכנסה  לקבצים אחדים