התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

הנהלת חשבונות

ניהול מלא של כל ההיבטים הכספיים של העסק שלך במקום אחד 

מכירות

אתגרית מרכזת את כל תנועות הכספיות במסך אחד, והופכות את הניהול הכספי והפקת החשבוניות לאוטומטיים וקלים לניהול .

תזרים מזומנים

אתגרית מאפשרת ניהול תזרים מזומנים מלא ומפורט, כולל ניהול תהליכים מובנה המאפשר מעקב צמוד אחר צפי התזרים וביצוע תחזיות של פירעון תשלומים עתידי.

מחולל דוחות כספיים

מחולל הדוחות הכספיים מאפשר תמונה כוללת של הדוחות כגון: דפי מאזן, דוחות רווח והפסד התראות אוטמטיות ב SMS ודואר אלקטרוני על חריגות .

היתרונות לעבודה עם אתגרית, מודול הנהלת חשבונות :
הפקת מסמכים חשבונאיים בצורה קלה ופשוטה שכל משתמש יכול לבצע.

כל מסמך משורשר למסמך קודם, כך שהנתונים מועברים אוטומטים ממסמך למסמך ולא צריך להקליד כל פעם מחדש את כל פרטי המסמך.


הצגת היסטוריה של פעילות חשבונאית,
שליחת מסמכים עסקיים וחשבונאיים בדואר אלקטרוני ,
חיוב כרטיסי אשראי והוראות קבע ללקוח,
מודל הפקת מסמכים אוטומטי,
עם ממשקים לתוכנות חיצוניות:
כמו חשבשבת, רווחית ופריורטי.

אתגרית – מודול הנה"ח מאושר במס הכנסה. 

יתרונות אתגרית – מודול ניהול תזרים מזומנים : 
אתגרית – מודול תזרים מזומנים הינה מערכת בינלאומית שמסוגלת לנהל תזרים לסניפים מבוזרים בכל העולם.
זאת מערכת רב מטבעית שמאפשרת לקלוט את כל סוגי ההוצאות וההכנסות בעסק:
הוצאות קבועות
הוצאות משתנות
המרות של מטבע
הלוואות,
שכר
באמצעות דוחות תזרים ניתן לצפות קדימה ולחזות יעדים לביצוע לכמה סניפים בו זמנית.

מכירות ________________________________________________________________________

הפקת חשבונית מס
חשבונית מס קבלה
קבלות / חשבונית מס קבלה
הצעות מחיר
הזמנות
חשבונית עסקה
תעודות משלוח / תעודת החזרה
חשבונית זיכוי

ניהול לקוחות
הפקת מסמכים על סמך הזמנות
שיוך מסמך לסניף/פרויקט/סוכן
הפקת מסמכים במט"ח
הפקת מסמכים באנגלית
שימוש בסורק ברקוד

רכש ________________________________________________________

הפקת חשבונית מס רכש
חשבונית מס קבלה רכש
תשלום לספק
בקשת הצעות מחיר רכש
הזמנות רכש
תעודת קבלה
תעודות החזרת רכש

ניהול ספקים
הפקת מסמכי רכש על סמך מסמכים קודמים
שיוך מסמך רכש סניף/פרויקט/סוכן

אישור חשבונית רכש לתשלום

מלאי ופריטים ______________________________________________________

עדכון אוטומטי של של כניסות למלאי בעת הפקת תעודת קליטה או חשבונית רכש.
עדכון אוטומטי  של יציאות מהמלאי בעת הפקת תעודת משלוח או חשבונית לקוח.
עדכון יתרות מלאי
ספירות מלאי
ניהול פריטים
ניהול מחירוני קניות ורכש 

הוראות קבע _________________________________________________________

  יצירת הוראות קבע מס"ב
יצירת הוראות קבע בכרטיסי אשראי
הפקת דו"ח חיוב למס"ב
חיוב כרטיסי אשראי ויצירת חשבונית/קבלה באופן אוטומטי
דו"חות יתרות חיוב לפי תקופה

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם