התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

דווח ומעקב תהליכי ייצור

דווח בתחנות העבודה על סטטוס המוצר, מעקב דווח על תהליכי העבודה במחלקות.

דווח תהליכי ייצור

דווח בתחנות העבודה באמצעות סריקת ברקוד מכרטיסי הניתוב על סטטוס המוצר, זמן התחלת העבודה וסיום התהליך.

בקרת תהליך הייצור

בקרת הדווח על המוצר, תצוגה בזמן אמת של סטטוס המוצר, באיזה תחנה המוצר נמצא , בקרת עומסים בתחנות העבודה.

בקרת איכות

לאחר ביצוע תהליכי הייצור המוצר מגיע לביקורת של אבטחת איכות. במחלקה זאת - בודקים אם הפריט תקין ורק אז ניתן לשלוח אותו ללקוח.

דווח תהליכי ייצור - אתגרית מערכת ERP

כרטיס הניתוב הודפס וירד לייצור. מרגע זה מתחיל המעקב אחר התהליכי הייצור שלו כאשר כל תחנת עבודה מדווחת בזמן אמת על כל תהליך זמן התחלת העבודה וזמן סיום .

בזמן הדווח נאספים גם זמני הייצור להשוואה מול תקן שנקבע ולבדיקה עם עומדים ביעד שנקבע.

מוצרים שיוצאים לעבודות חוץ גם מדווחים ואם קבלת המוצר מהספק קליטת המוצר במחסן מעדכנת את הסטטוס של המוצר שחזר מעבודת חוץ, והתהליכים ממשיכים עד לתהליך הסופי – אריזה.

בזמן הדווח, קיימת בקרה שאכן התהליכים מדווחים לפי הסדר שנקבע כך רואים בזמן אמת כל מוצר מה הסטטוס שלו ובאיזה תחנה הוא נמצא.

BOM - Bill of materials
אתגרית מערכת ERP -מסך דיווח

בקרת תהליכי ייצור

בזמן שתחנות העבודה מדווחות על תהליכי הייצור, נאספים הנתונים של סה"כ הכמות שיוצרה בכל תחנה, סטטוס המוצר, סה"כ שעות העבודה שהושקעו בכל תחנה ומתקבלת תמונה על העומסים הצפויים בכל טווח זמן נתון בתחנות העבודה.

מוצרים שסיימו את התהליך האחרון שלהם מגיעים לביקורת של אבטחת איכות. 

אתגרית מערכת ERP-תצוגת דיווח

בקרת איכות

המוצר סיים את תהליכי הייצור שלו והגיע לביקורת של אבטחת איכות.
במחלקה זאת – בודקים אם הפריט תקין מעדכנים את הסטטוס שלו ל- GOOGS
אם הפריט בבדיקה – סטטוס מעודכן ל- HOLD.
אם נמצא פגם בפריט – סטטוס מעודכן ל- REJECT, ומדווח כמות הפסולים, סיבת הפסילה.
במקרה זה גם ניתנת הוראה להחזיר לספק , או להעביר לייצור מוצר שחזר מהלקוח לתיקון עם מהות התיקון.
במקרה של פסילה מוחלטת של הפריט , הפריט מועבר למחסן השמדות.
במחלקה זאת, גם נקבעים תאריכי התפוגה למוצרים ברי תוקף.
אתגרית מערכת ERP - דוח ביקורת

אתגרית מערכת ERP קרא עוד :

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם