תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call
אתגרית תוכנה לניהול עסק - תכנון, ניטור ובקרת תפעול וייצור
מטרות :
לספק תמונה כוללת לגבי הכרוך בעמידה ביעדי המפעל והדרכים והאמצעים להשגתם  בתחומי התפעול והייצור, הכנת התשתית
לניהול רצפת הייצור ותקשורת  Top down - Bottoom up
קבלת החלטות על העברת עבודה לקבלני משנה, Make/Buy
לתרום ליעילות התפעול והיכולת להציע מועדי אספקה קצרים

מיצוב :
מודול אתגרית - תוכנה לניהול עסק הנו חוליית הקישור
בין השיווק לייצור - במנוח המקובל "תפי" אך במובנו הנרחב
של מושג זה.

פתרונות ופונקציות ראשיות :
ניהול הזמנות תכנון , ניטור , העמסה וזימון ,
הוצאת הוראות ייצור וכרטיסי ניתוב (פקודות עבודה) עם הפקת מדבקות ברקוד ,


תאור מסגרתי :
 
מודול אתגרית תוכנה לניהול עסק זה מאפשר תכנון , ניטור ובקרה תפעולית ולוגיסטית
(באופן שוטף ולטווח ארוך יותר) של מכלול הפעילויות המתוארות סכמטית . בכלל זה - הכנת
תחזיות , קביעת עדיפויות וניטור קיבולת הייצור , זיהוי צווארי בקבוק , תכנון רכש ,
החלטות על העברת עבודה לקבלן משנה  Make/Buy