תוכנה לניהול עסק
0523529455
phone6, phone, contact, telephone, support, call

אתגרית ERP - מודול ניהול מלאי

מודול ניהול מלאי מאפשר מעקב על כל יציאה וכניסה מהמלאי של פריטים, במחסנים השונים בארגון.
במחסנים – הפריטים מסודרים ע"י איתורים על מנת לאפשר מידע מדויק על מיקומם של הפריטים.
תעודת כניסה והעברה בין מחסנים. כל תנועת מלאי נרשמת ומדווחת דרך תוכנת ניהול מלאי באמצעות מסמכים כתעודת משלוח,,
תעודת החזרה בתהליך הייצור – ח"ג הגלם שיורדים מהמלאי (מלאי בתהליך) מדווחים אף הם בתוך מערכת ניהול מלאי עד ליצירת המוצר המוגמר.
בכל רגע נתון ניתן לבצע ספירת מלאי במחסן מסויים או על קב' מוצרים מסויימת ולתעד את הכמות והערך הכספי שלה בזמן נתון.
כל הספירות מלאי נשמרות בקובץ היסטורי בתוך תוכנת ניהול מלאי וניתן לערוך השוואות בניהן לאורך זמן ולבדוק את השינויים במלאים ואת צריכת המלאי במהלך השנים.

 

ניהול מלאי - מידע סטטיסטי מלא

באמצעות תוכנת ניהול מלאי ניתן לנתח סטטיסטית על בסיס נתונים אלו שימוש בח"ג מסוימים בתק' מסוימות ולהיעזר בנתונים אלו על מנת לקבוע רמת מלאי מינימום ולמנוע חריגה או מצב שלא ניתן לייצר עקב מחסור בח"ג.
אתגרית - מודול ניהול מלאי מאפשרת גם קבלת המלצות להזמנת ח"ג על בסיס חישוב צריכה היסטוריית.
במודול ניהול מלאי נשמרת גם האינפורמציה על מלאי משוריין כתוצאה מאישור הזמנת לקוח, מלאי בדרך כתוצאה מהזמנת רכש ומלאי פגום או מלאי מת – מוצרים שלא בשימוש למעלה מ- 3 חודשים או תק' זמן אחרת שנקבעת במערכת.
הקפאת מלאי – תוכנת ניהול מלאי מאפשרת הקפאת תמונת מצב של המלאי הקיים ברגע נתון ושמירתו.
הדוחות מאפשרים מעקב על תנועות המלאי – מציגים כל תנועת מלאי ומה המקור שלה, האם תנועה שנוצרה כתוצאה מהעברה בין מחסנים, האם תנועה שנוצרה בתהליך הייצור ואם כן באיזו מחלקה, או האם התנועה נוצרה בתהליך הרכש בתעודת כניסה.
בכל היווצרות של תנועת מלאי – נשמר גם הערך הכספי שלה בתוך תוכנת ניהול מלאי ברגע הנתון.

 

ניהול מלאי - ניהול פקודות עבודה ורכש

מערכת לניהול פקודות עבודה ורכש (MRP - Material Requirements Planning).
מודול MRP מאפשר שליטת ניהול מלאי ברמה גבוהה בכל הנוגע לייצור, רכש, שיווק וכן שליטה במלאי ויצירת פקודות עבודה.תכנון ייצור ורכש במצבים משתנים, מאפשר הקטנה של מלאים וניצול אופטימאלי של משאבי הייצור ומשאבי כוח האדם.
אתגרית - מודול ניהול מלאי מאפשר – על בסיס כניסה של הזמנות – ביקוש של מוצרים מוגמרים, לפרוט את המוצר המוגמר לח"ג , לחשב שימוש ממוצע ותוך התייחסות למלאי מינימום , להזמנות רכש שבוצעו ולמלאי הקיים לתת המלצה להזמנה של ח"ג.
אתגרית - מודול ניהול מלאי עוזר למצוא את נקודת האיזון בין החזקת מלאי עודף ומיותר לבין חסרון של מלאי שפוגע בייצור ובתוכניות הייצור תוך כדי עמידה בדרישות התפעוליות.